Kurser

Syftet med den utbildning vi ger är att den skall leda
till grundläggande kompetens som gitarrmakare. För
att uppnå detta kommer teori och praktik tätt att sammanflätas.


Följande huvudområden kommer att behandlas:

- Materialkunskap
- Verktygslära
- Ekonomi och marknadsföring
- Reparationer på akustiska och elektriska gitarrer


  Det du kommer att lära dig är:

- Professionella injusteringar
- Bandslipning
- Ombandning
- Rikta slagna gitarrhalsar
- Tillverka ny sadel
- Customjobb
- Limma sprickor
- Återlimning av brutet huvud
- Elektronikjobb m.m.

Du kommer att undervisas individuellt i en fullt utrustad gitarrverkstad. Du kommer under kursens gång att lära
dig reparationer, justeringar samt modifikationer på både elektriska och akustiska gitarrer. Väljer du kursen som
är åtta veckor kommer du även att bygga en gitarr.