Olika sätt att spela gitarr på

Som det går att läsa om på andra ställen här på sidan, så har gitarren som instrument anor tillbaka till 1200-talet. Sedan dess har både gitarren och gitarrspelandet utvecklats. Antalet gitarrister fortsätter öka och dessutom ökar antalet unga som lär sig spela och utveckla sina kunskaper inom instrumentet gitarr. Nedan kan du läsa mer om olika tekniker som kan användas för att spela gitarr på.

Exempel på olika sätt att spela på

Oavsett om du spelar lite då och då för att det är roligt eller om du tar lektioner i gitarr, så finns det några olika spelstilar och olika sätt att spela på. Här kommer några olika exempel på tekniker som du kan inspireras av.

Klassisk gitarr

Det mest klassiska och äldsta sättet att spela gitarr på är att plocka på strängarna utan plektrum. Numera används den här tekniken både för att spela ackord och kompa exempelvis sång samt i sammanhang där en melodi spelas upp som ett solo. Den här tekniken är vanlig i klassisk musik och många Bellman-låtar bygger på den här tekniken.

Med sliderör

Ett sliderör är en stål eller glas hylsa som används på ett av handens mellersta fingrar, den handen som används för att bilda ackord och trycka ner toner på gitarrens hals. I det här fallet ska strängarna inte tryckas ner utan den som spelar glider med handen mellan olika toner. Det gör att spelandet får en effekt som är väldigt speciell. Tekniken används en hel del inom vissa former av countrymusik.

Med capo/capotasto

Ett capotasto eller som det kallas i vanliga fall, ett capo är en klämma som fästs på gitarrens hals. Det gör att gitarristen kan byta tonart för en låt och på så vis slipper ändra hur ackorden formas. Det här är väldigt vanligt bland kompgitarrister som ofta anpassar sin spelstil efter att någon ska kunna sjunga i en passande tonart till.